รายละเอียด Bambino 95
Bambino

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Sekiya Tetsuji
ผู้แต่ง :
Sekiya Tetsuji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Shogo Ban, a college student from Fukuoka, likes to cook. Thanks to the owner of the restaurant where he works part-time, he finds himself working at the line of Roppongi's best Italian restaurant, Trattoria Baccanale, and discovers that the real deal isn

ตอนใหม่ๆของ Bambino
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Bambino ตอนที่ 103 ตอนที่ 103 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 339
อ่าน Bambino ตอนที่ 102 ตอนที่ 102 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 517
อ่าน Bambino ตอนที่ 101 ตอนที่ 101 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 201
อ่าน Bambino ตอนที่ 100 ตอนที่ 100 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 171
อ่าน Bambino ตอนที่ 99 ตอนที่ 99 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 310
อ่าน Bambino ตอนที่ 98 ตอนที่ 98 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 477
อ่าน Bambino ตอนที่ 97 ตอนที่ 97 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 334
อ่าน Bambino ตอนที่ 96 ตอนที่ 96 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 204
อ่าน Bambino ตอนที่ 95 ตอนที่ 95 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 240
อ่าน Bambino ตอนที่ 94 ตอนที่ 94 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 312
อ่าน Bambino ตอนที่ 93 ตอนที่ 93 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 189
อ่าน Bambino ตอนที่ 92 ตอนที่ 92 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 447
อ่าน Bambino ตอนที่ 91 ตอนที่ 91 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 261
อ่าน Bambino ตอนที่ 90 ตอนที่ 90 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 396
อ่าน Bambino ตอนที่ 89 ตอนที่ 89 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 314
อ่าน Bambino ตอนที่ 88 ตอนที่ 88 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 274
อ่าน Bambino ตอนที่ 87 ตอนที่ 87 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 417
อ่าน Bambino ตอนที่ 86 ตอนที่ 86 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 270
อ่าน Bambino ตอนที่ 85 ตอนที่ 85 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 446
อ่าน Bambino ตอนที่ 84 ตอนที่ 84 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 377
อ่าน Bambino ตอนที่ 83 ตอนที่ 83 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 315
อ่าน Bambino ตอนที่ 82 ตอนที่ 82 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 385
อ่าน Bambino ตอนที่ 81 ตอนที่ 81 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 336
อ่าน Bambino ตอนที่ 80 ตอนที่ 80 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 405
อ่าน Bambino ตอนที่ 79 ตอนที่ 79 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 456
อ่าน Bambino ตอนที่ 78 ตอนที่ 78 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 177
อ่าน Bambino ตอนที่ 77 ตอนที่ 77 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 267
อ่าน Bambino ตอนที่ 76 ตอนที่ 76 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 206
อ่าน Bambino ตอนที่ 75 ตอนที่ 75 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 192
อ่าน Bambino ตอนที่ 74 ตอนที่ 74 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 236
อ่าน Bambino ตอนที่ 73 ตอนที่ 73 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 495
อ่าน Bambino ตอนที่ 72 ตอนที่ 72 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 270
อ่าน Bambino ตอนที่ 71 ตอนที่ 71 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 326
อ่าน Bambino ตอนที่ 70 ตอนที่ 70 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 240
อ่าน Bambino ตอนที่ 69 ตอนที่ 69 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 353
อ่าน Bambino ตอนที่ 68 ตอนที่ 68 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 216
อ่าน Bambino ตอนที่ 67 ตอนที่ 67 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 348
อ่าน Bambino ตอนที่ 66 ตอนที่ 66 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 129
อ่าน Bambino ตอนที่ 65 ตอนที่ 65 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 130
อ่าน Bambino ตอนที่ 64 ตอนที่ 64 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 302
อ่าน Bambino ตอนที่ 63 ตอนที่ 63 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 177
อ่าน Bambino ตอนที่ 62 ตอนที่ 62 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 319
อ่าน Bambino ตอนที่ 61 ตอนที่ 61 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 267
อ่าน Bambino ตอนที่ 60 ตอนที่ 60 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 506
อ่าน Bambino ตอนที่ 59 ตอนที่ 59 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 478
อ่าน Bambino ตอนที่ 58 ตอนที่ 58 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 138
อ่าน Bambino ตอนที่ 57 ตอนที่ 57 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 348
อ่าน Bambino ตอนที่ 56 ตอนที่ 56 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 159
อ่าน Bambino ตอนที่ 55 ตอนที่ 55 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 477
อ่าน Bambino ตอนที่ 54 ตอนที่ 54 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 175
อ่าน Bambino ตอนที่ 53 ตอนที่ 53 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 160
อ่าน Bambino ตอนที่ 52 ตอนที่ 52 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 425
อ่าน Bambino ตอนที่ 51 ตอนที่ 51 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 445
อ่าน Bambino ตอนที่ 50 ตอนที่ 50 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 264
อ่าน Bambino ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 245
อ่าน Bambino ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 360
อ่าน Bambino ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 517
อ่าน Bambino ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 150
อ่าน Bambino ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 234
อ่าน Bambino ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 428
อ่าน Bambino ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 431
อ่าน Bambino ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 363
อ่าน Bambino ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 427
อ่าน Bambino ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 229
อ่าน Bambino ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 410
อ่าน Bambino ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 346
อ่าน Bambino ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 203
อ่าน Bambino ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 157
อ่าน Bambino ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 479
อ่าน Bambino ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 323
อ่าน Bambino ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 157
อ่าน Bambino ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 188
อ่าน Bambino ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 357
อ่าน Bambino ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 247
อ่าน Bambino ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 262
อ่าน Bambino ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 437
อ่าน Bambino ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 177
อ่าน Bambino ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 288
อ่าน Bambino ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 532
อ่าน Bambino ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 168
อ่าน Bambino ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 256
อ่าน Bambino ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 417
อ่าน Bambino ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 292
อ่าน Bambino ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 197
อ่าน Bambino ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 266
อ่าน Bambino ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 210
อ่าน Bambino ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 251
อ่าน Bambino ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 206
อ่าน Bambino ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 237
อ่าน Bambino ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 379
อ่าน Bambino ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 510
อ่าน Bambino ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 334
อ่าน Bambino ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 473
อ่าน Bambino ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 216
อ่าน Bambino ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 139
อ่าน Bambino ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 373
อ่าน Bambino ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 385
อ่าน Bambino ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 401
อ่าน Bambino ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 122
อ่าน Bambino ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 410
อ่าน Bambino ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 487
อ่าน Bambino ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 433
อ่าน Bambino ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 11.06.2017 472

ความคิดเห็นเพื่อนๆ