รายละเอียด BLOODY MONDAY 2 88
BLOODY MONDAY 2

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Ryuumon Ryou
ผู้แต่ง :
Megumi Kouji

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Two years after the end of Bloody Monday, a new threat emerges intent on destroying Japan. But what will happen now that "Falcon" has since disappeared? Who will face the deadly "Shooter of the Magic Bullet?" Tune in to Bloody Monday Second Season and find out!

ตอนใหม่ๆของ BLOODY MONDAY 2
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 49 ตอนที่ 49 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 317
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 48 ตอนที่ 48 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 162
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 47 ตอนที่ 47 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 338
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 46 ตอนที่ 46 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 474
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 45 ตอนที่ 45 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 239
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 44 ตอนที่ 44 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 230
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 43 ตอนที่ 43 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 213
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 42 ตอนที่ 42 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 274
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 41 ตอนที่ 41 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 355
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 40 ตอนที่ 40 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 147
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 39 ตอนที่ 39 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 386
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 38 ตอนที่ 38 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 457
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 37 ตอนที่ 37 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 149
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 36 ตอนที่ 36 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 435
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 380
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 34 ตอนที่ 34 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 243
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 33 ตอนที่ 33 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 295
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 32 ตอนที่ 32 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 212
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 31 ตอนที่ 31 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 271
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 30 ตอนที่ 30 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 187
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 29 ตอนที่ 29 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 326
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 28 ตอนที่ 28 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 405
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 27 ตอนที่ 27 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 214
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 26 ตอนที่ 26 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 245
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 25 ตอนที่ 25 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 147
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 24 ตอนที่ 24 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 508
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 23 ตอนที่ 23 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 170
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 22 ตอนที่ 22 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 339
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 21 ตอนที่ 21 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 312
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 20 ตอนที่ 20 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 480
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 19 ตอนที่ 19 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 476
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 353
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 445
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 225
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 376
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 483
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 398
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 194
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 413
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 418
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 511
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 475
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 191
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 430
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 265
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 291
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 498
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 235
อ่าน BLOODY MONDAY 2 ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 15.06.2017 432

ความคิดเห็นเพื่อนๆ