รายละเอียด Break Hands 113
Break Hands

สถานะ :
Complete
ปีที่ออก :
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou
ผู้แต่ง :
Fumizuki Kou

Rating :
เฉลี่ย 0/5 จากทั้งหมดการโหวต 0 โหวต

เล่าเรื่อง :
Zan Ruu lived a carefree lifestyle with his military father and brother. However, one day a mysterious airship attacked the capital, and danger approached Princess Emma. Zan hurried to rescue Princess Emma and the thing that appeared before him is......!?

ตอนใหม่ๆของ Break Hands
ตอนที่ อัพเดทเมื่อ อ่านแล้ว
อ่าน Break Hands ตอนที่ 18 ตอนที่ 18 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 324
อ่าน Break Hands ตอนที่ 17 ตอนที่ 17 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 441
อ่าน Break Hands ตอนที่ 16 ตอนที่ 16 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 284
อ่าน Break Hands ตอนที่ 15 ตอนที่ 15 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 502
อ่าน Break Hands ตอนที่ 14 ตอนที่ 14 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 272
อ่าน Break Hands ตอนที่ 13 ตอนที่ 13 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 260
อ่าน Break Hands ตอนที่ 12 ตอนที่ 12 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 199
อ่าน Break Hands ตอนที่ 11 ตอนที่ 11 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 448
อ่าน Break Hands ตอนที่ 10 ตอนที่ 10 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 323
อ่าน Break Hands ตอนที่ 9 ตอนที่ 9 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 420
อ่าน Break Hands ตอนที่ 8 ตอนที่ 8 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 201
อ่าน Break Hands ตอนที่ 7 ตอนที่ 7 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 498
อ่าน Break Hands ตอนที่ 6 ตอนที่ 6 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 149
อ่าน Break Hands ตอนที่ 5 ตอนที่ 5 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 150
อ่าน Break Hands ตอนที่ 4 ตอนที่ 4 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 385
อ่าน Break Hands ตอนที่ 3 ตอนที่ 3 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 257
อ่าน Break Hands ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 499
อ่าน Break Hands ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 : แปลไทย
วันที่ 13.06.2017 265

ความคิดเห็นเพื่อนๆ